HOA TƯƠI PHƯƠNG NGHI

HOA TƯƠI PHƯƠNG NGHI

HOA TƯƠI PHƯƠNG NGHI

HOA TƯƠI PHƯƠNG NGHI

HOA TƯƠI PHƯƠNG NGHI
HOA TƯƠI PHƯƠNG NGHI
Tên slider 001
Sản phẩm mới

KH19

KH19

Giá: Liên hệ

KH05

KH05

Giá: Liên hệ

KH04

KH04

Giá: Liên hệ

HB24

HB24

Giá: Liên hệ

HB23

HB23

Giá: Liên hệ

HB06

HB06

Giá: Liên hệ

HB04

HB04

Giá: Liên hệ

CM01

CM01

Giá: Liên hệ

CM02

CM02

Giá: Liên hệ

CM03

CM03

Giá: Liên hệ

CM04

CM04

Giá: Liên hệ

CM05

CM05

Giá: Liên hệ

CM06

CM06

Giá: Liên hệ

CM07

CM07

Giá: Liên hệ

HB01

HB01

Giá: Liên hệ

HB02

HB02

Giá: Liên hệ

CM08

CM08

Giá: Liên hệ

Hoa Văn Phòng

Hoa Văn Phòng

Giá: Liên hệ

Hoa văn phòng

Hoa văn phòng

Giá: Liên hệ

CM09

CM09

Giá: Liên hệ

KH01

KH01

Giá: Liên hệ

KH02

KH02

Giá: Liên hệ

HB05

HB05

Giá: Liên hệ

BH01

BH01

Giá: Liên hệ

GH01

GH01

Giá: Liên hệ

BH02

BH02

Giá: Liên hệ

BH03

BH03

Giá: Liên hệ

GH02

GH02

Giá: Liên hệ

KH03

KH03

Giá: Liên hệ

XE HOA

XE HOA

Giá: Liên hệ

GH03

GH03

Giá: Liên hệ

GH04

GH04

Giá: Liên hệ

GH05

GH05

Giá: Liên hệ

HB07

HB07

Giá: Liên hệ

HB09

HB09

Giá: Liên hệ

HB10

HB10

Giá: Liên hệ

HB11

HB11

Giá: Liên hệ

HB12

HB12

Giá: Liên hệ

HB13

HB13

Giá: Liên hệ

HB14

HB14

Giá: Liên hệ

HB15

HB15

Giá: Liên hệ

HB16

HB16

Giá: Liên hệ

HB16

HB16

Giá: Liên hệ

HB17

HB17

Giá: Liên hệ

HB18

HB18

Giá: Liên hệ

HB19

HB19

Giá: Liên hệ

HB20

HB20

Giá: Liên hệ

HB22

HB22

Giá: Liên hệ

HOA TULIP

HOA TULIP

Giá: Liên hệ

HOA TULIP

HOA TULIP

Giá: Liên hệ

KH04

KH04

Giá: Liên hệ

KH05

KH05

Giá: Liên hệ

KH06

KH06

Giá: Liên hệ

HB25

HB25

Giá: Liên hệ

HỒ ĐIỆP LỚN

HỒ ĐIỆP LỚN

Giá: Liên hệ

HỒ ĐIỆP LỚN

HỒ ĐIỆP LỚN

Giá: Liên hệ

HỒ ĐIỆP LỚN

HỒ ĐIỆP LỚN

Giá: Liên hệ

HỒ ĐIỆP NHÍ

HỒ ĐIỆP NHÍ

Giá: Liên hệ

HỒ ĐIỆP NHÍ

HỒ ĐIỆP NHÍ

Giá: Liên hệ

GH07

GH07

Giá: Liên hệ

GH08

GH08

Giá: Liên hệ

GH09

GH09

Giá: Liên hệ

GH10

GH10

Giá: Liên hệ

GH11

GH11

Giá: Liên hệ

GH12

GH12

Giá: Liên hệ

GH13

GH13

Giá: Liên hệ

GH14

GH14

Giá: Liên hệ

Hoa Ly trưng tết

Hoa Ly trưng tết

Giá: Liên hệ

CM10

CM10

Giá: Liên hệ

BH04

BH04

Giá: Liên hệ

KH07

KH07

Giá: Liên hệ

CM11

CM11

Giá: Liên hệ

CM12

CM12

Giá: Liên hệ

BH05

BH05

Giá: Liên hệ

HOA CƯỚI CẦM TAY

HOA CƯỚI CẦM TAY

Giá: Liên hệ

HOA CƯỚI CẦM TAY

HOA CƯỚI CẦM TAY

Giá: Liên hệ

HOA CƯỚI CẦM TAY

HOA CƯỚI CẦM TAY

Giá: Liên hệ

HOA CƯỚI CẦM TAY

HOA CƯỚI CẦM TAY

Giá: Liên hệ

HOA CƯỚI CẦM TAY

HOA CƯỚI CẦM TAY

Giá: Liên hệ

XE HOA

XE HOA

Giá: Liên hệ

XE HOA

XE HOA

Giá: Liên hệ

XE HOA

XE HOA

Giá: Liên hệ

XE HOA

XE HOA

Giá: Liên hệ

XE HOA

XE HOA

Giá: Liên hệ

XE CƯỚI

XE CƯỚI

Giá: Liên hệ

CẦU THANG

CẦU THANG

Giá: Liên hệ

CẦU THANG

CẦU THANG

Giá: Liên hệ

CẦU THANG

CẦU THANG

Giá: Liên hệ

CẦU THANG

CẦU THANG

Giá: Liên hệ

CẦU THANG

CẦU THANG

Giá: Liên hệ

BÀN TIỆC

BÀN TIỆC

Giá: Liên hệ

BÀN TIỆC

BÀN TIỆC

Giá: Liên hệ

BÀN TIỆC

BÀN TIỆC

Giá: Liên hệ

BÀN TIỆC

BÀN TIỆC

Giá: Liên hệ

BÀN TIỆC

BÀN TIỆC

Giá: Liên hệ

CỔNG HOA

CỔNG HOA

Giá: Liên hệ

CỔNG HOA

CỔNG HOA

Giá: Liên hệ

CỔNG HOA

CỔNG HOA

Giá: Liên hệ

CỔNG HOA

CỔNG HOA

Giá: Liên hệ

CỔNG HOA

CỔNG HOA

Giá: Liên hệ

LAN HỒ ĐIỆP

LAN HỒ ĐIỆP

Giá: Liên hệ

LAN HỒ ĐIỆP

LAN HỒ ĐIỆP

Giá: Liên hệ

LAN HỒ ĐIỆP

LAN HỒ ĐIỆP

Giá: Liên hệ

GH15

GH15

Giá: Liên hệ

GH16

GH16

Giá: Liên hệ

GH17

GH17

Giá: Liên hệ

GH18

GH18

Giá: Liên hệ

ĐÔN HOA TANG

ĐÔN HOA TANG

Giá: Liên hệ

ĐÔN HOA TANG

ĐÔN HOA TANG

Giá: Liên hệ

ĐÔN HOA TANG

ĐÔN HOA TANG

Giá: Liên hệ

KH08

KH08

Giá: Liên hệ

KH09

KH09

Giá: Liên hệ

KH10

KH10

Giá: Liên hệ

KH11

KH11

Giá: Liên hệ

KH12

KH12

Giá: Liên hệ

KH13

KH13

Giá: Liên hệ

HOA CƯỚI CẦM TAY

HOA CƯỚI CẦM TAY

Giá: Liên hệ

HOA CẦM TAY

HOA CẦM TAY

Giá: Liên hệ

HOA TƯƠI

HOA TƯƠI

Giá: Liên hệ

BH06

BH06

Giá: Liên hệ

BH07

BH07

Giá: Liên hệ

BH08

BH08

Giá: Liên hệ

Hoa chia buồn

Hoa chia buồn

Giá: Liên hệ

Hoa chia buồn

Hoa chia buồn

Giá: Liên hệ

HOA VĂN PHÒNG

HOA VĂN PHÒNG

Giá: Liên hệ

HOA VĂN PHÒNG

HOA VĂN PHÒNG

Giá: Liên hệ

HOA VĂN PHÒNG

HOA VĂN PHÒNG

Giá: Liên hệ

HOA VĂN PHÒNG

HOA VĂN PHÒNG

Giá: Liên hệ

BH09

BH09

Giá: Liên hệ

BH10

BH10

Giá: Liên hệ

BH11

BH11

Giá: Liên hệ

GH19

GH19

Giá: Liên hệ

GH20

GH20

Giá: Liên hệ

GH21

GH21

Giá: Liên hệ

HB26

HB26

Giá: Liên hệ

GH22

GH22

Giá: Liên hệ

Hoa chia buồn

Hoa chia buồn

Giá: Liên hệ

Hoa chia buồn

Hoa chia buồn

Giá: Liên hệ

Lan Hồ Điệp Nhí

Lan Hồ Điệp Nhí

Giá: Liên hệ

KH14

KH14

Giá: Liên hệ

HB27

HB27

Giá: Liên hệ

KH15

KH15

Giá: Liên hệ

KH16

KH16

Giá: Liên hệ

KH16

KH16

Giá: Liên hệ

KH17

KH17

Giá: Liên hệ

KH17

KH17

Giá: Liên hệ

KH18

KH18

Giá: Liên hệ

lan hồ điệp nhí

lan hồ điệp nhí

Giá: Liên hệ

HB28

HB28

Giá: Liên hệ

HB29

HB29

Giá: Liên hệ

HB30

HB30

Giá: Liên hệ

HB31

HB31

Giá: Liên hệ

HB32

HB32

Giá: Liên hệ

LAN HỒ ĐIỆP

LAN HỒ ĐIỆP

Giá: Liên hệ

LAN HỒ ĐIỆP

LAN HỒ ĐIỆP

Giá: Liên hệ

LAN HỒ ĐIỆP

LAN HỒ ĐIỆP

Giá: Liên hệ
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0987 648 076
Daisy FlowerDaisy Flower
Daisy Flower
0908 595 961
ngoctrinhtran0104@gmail.com
Daisy FlowerDaisy Flower
Daisy Flower
0987 648 076
ngoctrinhtran0104@gmail.com
Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí "độc và đẹp" về chơi Tết

Năm nay, bên cạnh các loại hoa truyền thống như đào, mai, thủy tiên, hoa ly... thì người dân có xu hướng ưa chuộng hoa nhập khẩu như anh đào Nhật Bản, mai Mỹ, mẫu đơn... với tâm lý thích hàng độc, lạ, dù giá thành không hề rẻ chút nào. Hoa nhập khẩu chỉ có tại các cửa hàng hoa trên phố, mấy ngày cuối cùng sát Tết nhu cầu mua hoa tăng vọt, nên tiệm hoa nào cũng đông nghịt khách, có nơi không đủ bán.

Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí độc và đẹp về chơi Tết - Ảnh 1.

Tại một tiệm hoa nổi tiếng trên phố Kim Mã, đã cuối giờ chiều 29 Tết mà khách vẫn quây kín cửa hàng, từ dân văn phòng đến các bà nội trợ

Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí độc và đẹp về chơi Tết - Ảnh 2.

Chị Phượng Liti (33 tuổi), chủ shop hoa xinh xắn.

Chị Phượng Liti (33 tuổi), chủ shop hoa xinh xắn cho biết: "Bình thường tiệm mình bán các loại hoa nhập khẩu quen thuộc như tulip, mẫu đơn, lan hồ điệp... nhưng dịp này thì chuyển hoàn toàn sang hoa Tết. 

Có khoảng hơn 100 loại hoa khác nhau để khách lựa chọn mua chơi Tết, nhưng hiện tại thì một số hoa đã không có để mua nữa, ví dụ như đào đông Hà Lan. Hết hoa từ tuần trước rồi nhưng hàng trăm khách vẫn gọi hỏi, đặt mua liên tục, mà shop không có hàng để bán. Đó cũng là loại hoa đắt nhất ở shop dịp Tết này, khoảng 600 ngàn/ cành. 

Các gia đình có điều kiện và những người tìm mua để biếu, tặng họ rất thích đào đông. Còn các loại khác thì khách đặt từ đầu tháng 1, nhưng tuần cuối cùng cận Tết này là họ đổ xô đi mua nhiều nhất". 

Trong các loại hoa, hoa anh đào - Sakura Nhật, loại hoa mới nhất và hot nhất dịp Tết này, cả Hà Nội chỉ bán duy nhất tại tiệm của chị. Ưu điểm của hoa Sakura là hợp thời tiết lạnh dịp Tết, hoa nở đều, đẹp, giá trị cao nên là món quà tặng sang trọng được nhiều người ưa thích. 

Đợt 1 nhập về vài trăm cành, chị Phượng lo lắng hoa lạ sẽ khó tiêu thụ, nhưng không ngờ chưa đầy 1 tuần đã hết sạch, và chị phải đặt hàng gấp chuyển về Việt Nam ngay trước Tết thêm hơn 1000 cành nữa. Giá 1 cành anh đào khoảng 400.000 đồng, độ bền 7-12 ngày.

Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí độc và đẹp về chơi Tết - Ảnh 3.

Tất cả hoa ở tiệm của chị Phượng đều nhập khẩu trực tiếp, không qua trung gian, được lựa chọn từ những nhà cung cấp hàng đầu tại các quốc gia xuất khẩu hoa nổi tiếng như Hà Lan, New Zealand, Nhật Bản...

Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí độc và đẹp về chơi Tết - Ảnh 4.

Mai Mỹ khá được ưa chuộng.

Ngoài Sakura thì mai Mỹ cũng là loại hoa mới độc đáo, tiêu thụ mạnh dịp năm mới 2017. "Gọi là mai Mỹ nhưng thực tế thì được nhập từ Hà Lan. Nguồn gốc của nó là ở Mỹ, mọc tự nhiên rất nhiều, được người Mỹ trồng làm hàng rào cơ. Nhưng về Việt Nam thì lại thành hoa lạ, nhìn đặc biệt, nhiều khách thích vì hoa mọc khắp cả cành, khi nở hết thì vàng rực trông rất đẹp. 

Mai Mỹ xuất khẩu được trồng trong nhà kính theo cách riêng, để cắt cành đóng thùng vận chuyển đi. Một cành bày bán cao khoảng 1,8 mét, có giá 300 - 400.000 đồng/ cành". Chị Phượng tiết lộ. Loài hoa này Tết năm ngoái cửa hàng chị độc quyền, nhưng năm nay thì các tiệm hoa khác đã tìm được nguồn cạnh tranh.

Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí độc và đẹp về chơi Tết - Ảnh 5.

Một nữ nhân viên ngân hàng đang tìm hiểu các loại hoa Tết mới tại cửa hàng để mua tặng. Chị cho biết, đây là lần đầu tiên tới mua hoa, tuy nhiên chị rất hài lòng vì các loại hoa phong phú, nhân viên tư vấn nhiệt tình, giá cả tuy đắt hơn so với hoa thường nhưng chị cảm thấy hợp lý so với nguồn gốc xuất xứ và độ độc lạ của hoa tươi. Sau khi tham khảo nhiều dòng hoa thì chị quyết định mua một bó hoa anh đào - Sakura.

Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí độc và đẹp về chơi Tết - Ảnh 6.

Các chị em công sở có vẻ ưa chuộng các loại hoa cành nhỏ, dài, màu sắc rực rỡ, trưng bày đẹp mắt tại phòng làm việc

Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí độc và đẹp về chơi Tết - Ảnh 7.

Loại hoa này là mai tuyết Nhật Bản, có màu xanh lạ mắt, chơi được khoảng 10 ngày

Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí độc và đẹp về chơi Tết - Ảnh 8.

Các loại hoa như anh đào, mai Mỹ... nhập về liên tục mà không đủ bán vì nhu cầu quá lớn tại thị trường Hà Nội. Chị Phượng chia sẻ.

Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí độc và đẹp về chơi Tết - Ảnh 9.

Những thùng hoa được bảo quản cẩn thận, xếp chật kín cả cửa hàng, chờ khách đến lấy. Bán hoa tươi nhập khẩu dịp Tết không hề sung sướng, khả năng rủi ro, lỗ vốn rất cao nếu không tiêu thụ được hết, bởi hoa tươi thường có độ bền không cao, chỉ chơi được khoảng chục ngày Tết, sau đó thì vứt đi. Chị Phượng cũng lo lắng khi chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa phải bán hết số hoa còn dư ở tiệm.

Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí độc và đẹp về chơi Tết - Ảnh 10.

Đã có kinh nghiệm 4 năm kinh doanh hoa nhập khẩu, chị Phượng và nhân viên vẫn khá vất vả để chăm sóc, bảo quản được toàn bộ hoa Tết ở cửa hàng, vì lượng hoa quá lớn và lượt khách tới ngày nào cũng đông. Mỗi loại hoa có cách lưu trữ riêng, ví dụ như hoa lan không được để chỗ tối, phải bật đèn 24/24, anh đào thì phải để lạnh...

Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí độc và đẹp về chơi Tết - Ảnh 11.

Với sự phong phú của các loại hoa nhập khẩu dịp Tết năm nay, các chị em có rất nhiều sự lựa chọn để mua hoa trang trí nhà cửa xinh xắn đón xuân

Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí độc và đẹp về chơi Tết - Ảnh 12.

Hoa đậu thơm, có mùi hương quyến rũ ngọt ngào y như tên gọi, được nhiều cô gái trẻ đặt mua

Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí độc và đẹp về chơi Tết - Ảnh 13.

Chưa tổng kết nhưng chị Phượng ước tính doanh thu 1 ngày của cửa hàng đạt khoảng hơn 200 triệu, gấp 4 lần doanh thu bình thường. Như vậy, nếu bán hết tuần áp Tết cuối cùng, doanh thu toàn hệ thống bán hoa của chị có thể lên đến cả tỷ đồng. Đối tượng mua hoa nhập khẩu chủ yếu là những người đã có gia đình, doanh nhân thành đạt, phụ nữ công sở...

Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí độc và đẹp về chơi Tết - Ảnh 14.

Một trong số những dòng hoa lạ nhất, hút khách nhất tại tiệm chị Phượng Liti là hoa cúc cầu vồng

Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí độc và đẹp về chơi Tết - Ảnh 15.

Và tulip cầu vồng. Nhìn ai cũng tưởng hoa giả, nhưng thực tế nó được các chuyên gia trồng hoa tách gốc bơm màu ngay tại cánh đồng. Chính vì sự kỳ công, áp dụng công nghệ cao nên giá thành của những dòng hoa này đắt hơn hoa thường cùng loại 30-40%.

Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí độc và đẹp về chơi Tết - Ảnh 16.

Một loài hoa độc đáo khác được nhiều người yêu thích là tulip phủ tuyết, trưng bày trong nhà dịp Tết rất tinh tế

Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí độc và đẹp về chơi Tết - Ảnh 17.

Cận cảnh "dung nhan" loài hoa đẹp tuyệt, được bảo quản lạnh để giữ nguyên lớp tuyết mỏng như kem

Tin tức nổi bật

Chỉ cần nắm được 9 mẹo nhỏ này, những bông hoa trong nhà bạn lúc nào cũng tươi

Chỉ cần nắm được 9 mẹo nhỏ này, những bông hoa trong nhà bạn lúc nào cũng tươi

Với 9 mẹo nhỏ dưới đây, những bông hoa cắm trong nhà bạn sẽ không còn trong tình trạng sớm nở tối tàn nữa.
Kỹ sư công nghệ thông tin bán hoa tươi kiếm 900 triệu mỗi tháng

Kỹ sư công nghệ thông tin bán hoa tươi kiếm 900 triệu mỗi tháng

Chỉ với hai nhân viên làm việc tại văn phòng nhỏ trong một con hẻm ở TP HCM, nhưng mô hình khởi nghiệp của Phạm Hoàng Thái Dương đã được Google chọn để giới thiệu rộng rãi.
Bí quyết chọn hoa tươi và giữ hoa khỏe mạnh

Bí quyết chọn hoa tươi và giữ hoa khỏe mạnh

Cùng lắng nghe những bí quyết trong việc lựa chọn hoa, cũng như cách làm sao để giữ hoa tươi lâu và khỏe mạnh của chị Đoan Trang – chủ hệ thống hoa Anh’ s Flower.
Ý nghĩa của hoa hồng không phải ai cũng biết

Ý nghĩa của hoa hồng không phải ai cũng biết

Hoa hồng được cả thế giới vinh danh là "nữ hoàng" của các loài hoa và là hoa được nhiều người ưa chuộng nhất.
Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí

Hà Nội: Chi 72 triệu để mua hoa tươi nhập khẩu đủ tiêu chí "độc và đẹp" về chơi Tết

Ngoài những mặt hàng đặc trưng tiêu thụ mạnh vào dịp Tết như thực phẩm, quần áo, quà biếu thì các bà nội trợ còn để dành một khoản không nhỏ cho việc mua sắm hoa Tết, mang không khí xuân về...

Video clip

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Họ và tên

Email

Điện thoại

  • CHI NHÁNH 1
  • CHI NHÁNH 2

Daisy Flower

1080 Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình

0987648076